Projelerimiz

Isı değiştiricilerinde, birçok parametreyle oynanarak işletme maliyetine bağlı olarak bir çok çıkış değeri alınabilir. Isı değiştiricilerde tasarım aşamasında üzerinde durulması gereken kirlilik direnci saptırıcı dizaynı gibi birçok konu mevcuttur. Bununla beraber günümüzde

 

Basınç Kaybı(Pressure Drop) Grafiği

 

 

optimal işletme maliyeti önem arz etmektedir. Bu yüzden dolayı yeni geliştirilen saptırıcı sistemiyle basınç kayıpları minimize edilirken maksimum ısı geçişine ortam hazırlamaktadır. Bununla beraber bakım maliyeti de düşürülerek ısıl verim uzun süre yüksek tutulmaktadır.

 

 

Optime Edilmiş Isı Değiştiricisinin ANSYS Analiz Çıktısı

VAKUM TÜP NEDİR?

 

Klasik güneş enerji sistemleri, güneş ışınlarını ısı enerjisine dönüştürerek sıcak su sağlamak için bakır, aliminyum ve galvanizli çelik kollektörlerden faydalanılır. Yani su bu metallere temas ederek ısınır. Eskiden bakır aluminyum gibi metaller mutfaklarımızda kullanılırdı, fakat zehir etkisi yaratmaması için sık sık kalaylanırlardı. Ancak, kollektörlerde sağlık açısından oldukça önemli olan kalaylama işlemi yapılmamaktadır. Zaman içerisinde mutfakta kullandığımız bu metallerin yerini oldukça sağlıklı olan Krom Nikel ve Cam malzemeler aldı.

 

Vakum tüplü teknolojisi bugün piyasada geleneksel emici daha iyi performans sunar. Bu gelişmiş tasarım, borosilicate cam (borcam) iki tabaka arasında bir vakum katman ile oluşur ve iç kısımda tüpler içermektedir. Bu vakum bir termos gibi, termal enerjinin % 93’e kadar koruyarak, daha yüksek bir verim elde etmektedir. Elde edilen bu termik enerji borular yardımı ile gerekli yerlere aktarılır.

 

Vakum tüp silindirik şekli dolayısıyla gün boyu güneş ışınlarını dik olarak alır. Bu sayede güneş ışınlarının büyük bir kısmını emerek ısıya çevirebilir. Böylece su sıcaklığı yaz aylarında 95 °C, kış aylarında 55 °C sıcaklıklara çıkabilmektedir. İki tüp arasında bulunan hava vakumla alındığından çift cam pencere ve termos mantığıyla ısı yalıtımı sağlar.Gölgeli ve hatta -30 °C ve -50 °C dereceye varan sert hava koşullarında dahi su sıcaklığını artırmaya devam eder.

 

Geliştirilmiş Vakum Tüplerin Sağlayacağı Faydalar

 

• Geliştirilmiş vakum tüp kullanımı bir arabanın yılda çıkarmış olduğu 1600 m3 Co2 miktarını azaltmak ile eş değerdir.
• Sıcak Suyu elde etmek için tamamen güneşi kullanır.
• Yapmış olduğunuz maliyeti 1 yıldan daha kısa sürede amorti eder.
• Donma koruması gerekli değildir.
• Düşük Güneş Işığında dahi yüksek verimlidir. (Soğuk Havalar Dahil).
• Çatı alanında daha az yer kaplamaktadırlar.
• Arızalan tüpler çok kolay bir şekilde değiştirilerek tamiri yapılabilir.
• Düz Plaka Güneş Enerjilerine göre daha uzun ömürlüdür.
• Antifiriz gerektirmez

.

Günümüzde transformatör kurutmakta kullanılan kurutma sistemleri şu şekildedir;

 

• Kızgın Su Buharlı Kurutma Sistemleri

• Sıcak Hava & Vakum Kurutma Sistemleri

• Solvent Buharlı Kurutma Sistemleri

 

Firmamızın üzerinde çalıştığı Solvent buharlı kurutma sistemleri metal işlenen endüstri kollarında kullanımı 1940’lı yılların başlangıcına kadar dayanmaktadır. Sistemin popülerliği ürünün kurutulması yanında üründeki yağlar, makine yağları, kaydırıcılar ve reçineler gibi organik imalat atıklarının tek uygulamada temizlenebilmesinden kaynaklanmaktadır.

 

Solvent buharlı kurutma sistemleri temel olarak; taşıyıcı olarak kullanılan organik solvent buharının kurutulacak yüzeye nüfuz ettirilmesi ile kurutulacak transformatör yalıtım malzemelerinin bünyesinde bulunan nemin buharlaştırılması ve solvent buharı ile kurutma odasından taşınması esası ile çalışır. Solvent buharlı kurutma sistemlerinin genel çalışma şeması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

 

 

Solvent buharlı kurutma sistemlerinin teknolojik avantajları şu şekilde sıralanabilir;

 

• Geleneksel zorlanmış konveksiyonlu kurutma fırınlarına göre çok daha yüksek ısı transfer katsayıları elde edilebilir.

 

• Isı transferi işlemi daha çabuk ve düzgün olarak gerçekleşir. Böylece nem alma süresi hem kısa sürede hem de daha etkin gerçekleşir.

 

• Sistemdeki buharların kısmi basınç farklarından dolayı nem alma olayı çok daha etkin şekilde gerçekleşir.

 

• Sistemde kullanılan solvent yoğunlaştırılıp filtre edildikten sonra tekrar kullanılabilir. Bu sayede işletim maliyeti düşürülmüş olur.

 

• Operasyon süresince otomatik kontrol ünitesi sayesinde insan hata faktörü asgariye indirilerek olası iş kazalarının büyük oranda önüne geçilebilmektedir.

.