Transformatörlerin Uniform Sıcaklık Dağılımıyla Kurutma Fırınlarında Kurutulması

Günümüzde transformatör kurutmakta kullanılan kurutma sistemleri şu şekildedir;

 

• Kızgın Su Buharlı Kurutma Sistemleri

• Sıcak Hava & Vakum Kurutma Sistemleri

• Solvent Buharlı Kurutma Sistemleri

 

Firmamızın üzerinde çalıştığı Solvent buharlı kurutma sistemleri metal işlenen endüstri kollarında kullanımı 1940’lı yılların başlangıcına kadar dayanmaktadır. Sistemin popülerliği ürünün kurutulması yanında üründeki yağlar, makine yağları, kaydırıcılar ve reçineler gibi organik imalat atıklarının tek uygulamada temizlenebilmesinden kaynaklanmaktadır.

 

Solvent buharlı kurutma sistemleri temel olarak; taşıyıcı olarak kullanılan organik solvent buharının kurutulacak yüzeye nüfuz ettirilmesi ile kurutulacak transformatör yalıtım malzemelerinin bünyesinde bulunan nemin buharlaştırılması ve solvent buharı ile kurutma odasından taşınması esası ile çalışır. Solvent buharlı kurutma sistemlerinin genel çalışma şeması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

 

 

Solvent buharlı kurutma sistemlerinin teknolojik avantajları şu şekilde sıralanabilir;

 

• Geleneksel zorlanmış konveksiyonlu kurutma fırınlarına göre çok daha yüksek ısı transfer katsayıları elde edilebilir.

 

• Isı transferi işlemi daha çabuk ve düzgün olarak gerçekleşir. Böylece nem alma süresi hem kısa sürede hem de daha etkin gerçekleşir.

 

• Sistemdeki buharların kısmi basınç farklarından dolayı nem alma olayı çok daha etkin şekilde gerçekleşir.

 

• Sistemde kullanılan solvent yoğunlaştırılıp filtre edildikten sonra tekrar kullanılabilir. Bu sayede işletim maliyeti düşürülmüş olur.

 

• Operasyon süresince otomatik kontrol ünitesi sayesinde insan hata faktörü asgariye indirilerek olası iş kazalarının büyük oranda önüne geçilebilmektedir.