AR-GE Hibeleri(TUBİTAK,TTGV,KOSGEB)

AR-GE HİBELERİ(TUBİTAK,TTGV,KOSGEB,..)

Ar-Ge projeleri farklı ulusal ve ulusal arası fonlar tarafından çok yüksek oranlarda hibe ve/veya faizsiz krediler şeklinde desteklenmektedir. Ancak bu desteklerden faydalanmak için şirketlerin mutlaka Ar-Ge projeleri bulunması gerekmektedir.

İNOTEK MÜHENDİSLİK uzmanları, şirketlerin Ar-Ge proje fikirlerini başvurulacak kaynağın değerlendirme kriterlerini esas alarak analiz etmektedir. Proje fikri bulunmayan şirketlere teknik danışmanlar vasıtasıyla ticarileştirilebilen Ar-Ge fikirleri sunulmaktadır.

Ulusal Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK-TEYDEB tarafından Hibe destekler (%50-75) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından da faizsiz krediler (%50) sağlanmaktadır. Ayrıca başka birçok ulusal ve uluslararası destek tarafından verilen hibe ve uygun krediler firmalarımız için fırsat yaratmaktadır. Bu kapsamda başvurulan kaynak için gerekli olan tüm dosya hazırlığı, raporlama ve sunum faaliyetleri ile başvuru yürütme işlemleri İNOTEK MÜHENDİSLİK uzmanları tarafından verilmektedir.

İNOTEK MÜHENDİSLİK Tarafından Danışmanlığı Verilen Ana Fonlar

  • TÜBİTAK-TEYDEB 1508 Teknoloji/Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı
  • TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) TEKNOKENTLER
  • Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı (FP7)
  • SAN-TEZ
  • Ar-Ge Merkezi
  • Kalkınma Ajansı Destekleri
  • Bakanlık Destekleri
  • KOSGEB Destekleri

Bizimle iletişime geçin hangi desteğin size en uygun olduğunu biz söyleyelim..