Üniversite-Sanayi İşbirliği

Son zamanlarda AR-GE ve İnovasyon çalışmalarının önemli düzeyde artmasının en büyük nedeni ülkemizdeki sanayi alanında faaliyet gösteren şirketlerin endüstriyel anlamda sorun ve aksaklıklarını kısa zamanda giderecek uzun ömürlü çözümler üretememeleridir.

Aslında bu problemin temelinde tecrübe, bilgi ve pratik zeka üçgeninin koordine eksikliği yatmaktadır ki bu sebeble akademik çevrelerin sahip oldukları teknik ve pratik bilgileri sanayi tecrübelerine aktarması ile son yıllarda özellikle üretim alanında bu ikili ilişkinin önemi ispatlanmıştır.

 

İnotek Mühendislik 1 Öğretim Üyesi ile birlikte başta Sakarya Üniversitesi olmak üzere ülkemiz üniversitelerinde görev yapan birçok bilim adamının desteğini içermektedir.Bu nedenle sebebi ne olursa olsun kapsam dahilinde ele aldığımız endüstriyel sorun ve aksaklıklara uzman kadromuz gerektiğinde her noktada aşama aşama bu bilim insanlarından öneri ve fikir alışverişi yapmaktadır.